logo

Voor elkaar in de Buurt, de marktplaats
voor en door bewoners van de Jordaan & Gouden Reael
waar vraag en aanbod van hulp bij elkaar komt

 
 

‘Voor elkaar in de Buurt’ is er voor bewoners met een vraag of aanbod in de Jordaan en Gouden Reael. 

Voor het helpen met kleine klusjes in en om het huis, het een keer boodschappen doen, meegaan bij bezoek aan het ziekenhuis of zelfs helpen met vervoer daar naar toe.

Het kan ook gaan om eens met iemand samen koffie te gaan drinken of om iets te bezoeken dit kan natuurlijk zowel als hulpbieding als hulpvraag gedaan worden. Gebruik hiervoor het kenmerk gezelschap en u kunt elkaar vinden, misschien dat u dacht aan koffiedrinken, maar is het voor u net zo leuk om samen iets te ondernemen.

Vindt u het leuk om iemand te helpen met taal, computers of het onderhoud van de tuin vul dan een hulpbieding in.  Misschien dat u het leuk lijkt om samen met iemand iets te maken al of niet creatief.
Voor elkaar in de Buurt is voor iedereen en van alle leeftijden.

Ook kunnen kleinschalige buurtinitiatieven hun aanbod of vraag plaatsen met een deelnemer hiervan als contactpersoon.